Mapa části města/obce

Lze využít k dopravní či ekologické výchově

Mapa části města/obce
Žák nebo skupinka žáků dostane část v okolí školy, kterou mají za úkol nakreslit, skupinky musí spolupracovat, aby jednotlivé části plánu na sebe navazovaly. Lze jim vytisknout pomocnou mapu z internetu. Na plánu pak můžeme v rámci dopravní výchovy označit přechody nebo třeba v rámci EVVO kontejnery na papír a plasty.

Univerzální

Co k tomu potřebujeme?

Tvrdý papír, tužka, guma, pastelky

Komentáře

Přidat komentář

Přidat komentář k inspiraci

Odesláním formuláře souhlasíte
s Podmínkami ochrany osobních údajů