Anglický jazyk

Numbers

Numbers

Materiál obsahuje kartičky s veselými číslicemi.

10. 3. 2011
Barvy – chaloupky a zvířátka

Barvy – chaloupky a zvířátka

Pomůcka, kterou využijete nejen v hodinách angličtiny.

7. 1. 2011
Animals sounds

Animals sounds

Materiál k procvičení zvuků zvířat v angličině.

24. 11. 2010
English questions and answers

English questions and answers

Materiál na procvičení otázek a k nim patřících odpovědí v angličtině.

20. 11. 2010
Výtvarné materiály k rhymes and songs

Výtvarné materiály k rhymes and songs

Výtvarné materiály, které děti používají při říkání básniček či zpívání známých anglických písniček.

20. 11. 2010
English sentences

English sentences

Zalaminujte kartičky a činnostně se učte skládat anglické věty, vyvodit tvorbu otázky a záporné věty.

9. 11. 2010
Phones

Phones

Žáci si za pomocí telefonování procvičí základní číslovky v angličtině.

2. 11. 2010
Halloween pumpkin vocabulary

Halloween pumpkin vocabulary

Materiál obsahuje výtvarné zprácování dýně. Jednoduchým trikem se žáci seznámí se slovíčky Halloween.

25. 10. 2010
Christmas crossword

Christmas crossword

Materiál obsahuje křížovku na vánoční téma.

24. 10. 2010
Song My family

Song My family

Písnička na téma My family na českou melodii Bratře, Kubo...

24. 10. 2010
Easter game

Easter game

Pracovní listy do anglického jazyka na prezentaci velikonočních slovíček.

24. 10. 2010
My friends

My friends

Aktivita do anglického jazyka na kladení otázek a odpovědí za pomoci logického uvažování.

24. 10. 2010
Halloween game

Halloween game

Hra v angličtině na slovíčka týkající se svátku Halloweeen.

24. 10. 2010
Whose?

Whose?

Pracovní list k procvičení otázky s WHOSE

14. 10. 2010