Anglický jazyk

Numbers

Numbers

Materiál obsahuje kartičky s veselými číslicemi.

2134 0 10. 3. 2011

Houses and animals

Houses and animals

Pomůcka, kterou využijete nejen v hodinách angličtiny.

1711 0 7. 1. 2011

Animals sounds

Animals sounds

Materiál k procvičení zvuků zvířat v angličině.

894 0 24. 11. 2010

English questions and answers

English questions and answers

Materiál na procvičení otázek a k nim patřících odpovědí v angličtině.

1588 3 20. 11. 2010

Výtvarné materiály k rhymes and songs

Výtvarné materiály k rhymes and songs

Výtvarné materiály, které děti používají při říkání básniček či zpívání známých anglických písniček.

1384 0 20. 11. 2010

English sentences

English sentences

Zalaminujte kartičky a činnostně se učte skládat anglické věty, vyvodit tvorbu otázky a záporné věty.

1549 0 9. 11. 2010

Phones

Phones

Žáci si za pomocí telefonování procvičí základní číslovky v angličtině.

1148 1 2. 11. 2010

Halloween vocabulary

Halloween vocabulary

Materiál obsahuje výtvarné zprácování dýně. Jednoduchým trikem se žáci seznámí se slovíčky Halloween.

1053 0 25. 10. 2010

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Materiál obsahuje křížovku na vánoční téma.

1193 0 24. 10. 2010

Song My family

Song My family

Písnička na téma My family na českou melodii Bratře, Kubo...

1121 0 24. 10. 2010

Easter game

Easter game

Pracovní listy do anglického jazyka na prezentaci velikonočních slovíček.

1585 0 24. 10. 2010

My friends

My friends

Aktivita do anglického jazyka na kladení otázek a odpovědí za pomoci logického uvažování.

791 0 24. 10. 2010

Halloween game

Halloween game

Hra v angličtině na slovíčka týkající se svátku Halloweeen.

833 0 24. 10. 2010

Whose?

Whose?

Pracovní list k procvičení otázky s WHOSE

1013 0 14. 10. 2010