Anglický jazyk

Numbers

Numbers

Materiál obsahuje kartičky s veselými číslicemi.

123 0

Houses and animals

Houses and animals

Pomůcka, kterou využijete nejen v hodinách angličtiny.

93 0

Animals sounds

Animals sounds

Materiál k procvičení zvuků zvířat v angličině.

57 0

English questions and answers

English questions and answers

Materiál na procvičení otázek a k nim patřících odpovědí v angličtině.

84 3

Výtvarné materiály k rhymes and songs

Výtvarné materiály k rhymes and songs

Výtvarné materiály, které děti používají při říkání básniček či zpívání známých anglických písniček.

96 0

English sentences

English sentences

Zalaminujte kartičky a činnostně se učte skládat anglické věty, vyvodit tvorbu otázky a záporné věty.

98 0

Phones

Phones

Žáci si za pomocí telefonování procvičí základní číslovky v angličtině.

71 1

Halloween vocabulary

Halloween vocabulary

Materiál obsahuje výtvarné zprácování dýně. Jednoduchým trikem se žáci seznámí se slovíčky Halloween.

37 0

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Materiál obsahuje křížovku na vánoční téma.

41 0

Song My family

Song My family

Písnička na téma My family na českou melodii Bratře, Kubo...

82 0

Easter game

Easter game

Pracovní listy do anglického jazyka na prezentaci velikonočních slovíček.

40 0

My friends

My friends

Aktivita do anglického jazyka na kladení otázek a odpovědí za pomoci logického uvažování.

50 0

Halloween game

Halloween game

Hra v angličtině na slovíčka týkající se svátku Halloweeen.

43 0

Whose?

Whose?

Pracovní list k procvičení otázky s WHOSE

72 0