Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu

Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžou osoby (dále jen „Uživatelé“), které navštíví tyto internetové stránky (dále jen „web“), poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací v rámci tohoto webu si tuto stránku s názvem „Zásady používání webu a ochrana osobních údajů“ pečlivě prostudujte.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.vesela-chaloupka.cz je Mgr. Tereza Chaloupková, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na internetových stránkách www.vesela-chaloupka.cz, včetně textu, designu stránek, materiálů, fotografií, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytované Uživatelem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Na tomto webu probíhá sběr osobních údajů jak přímo od Uživatele (vyplníte formulář), tak automaticky. Není-li to výslovně uvedeno, tento web nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Níže najdete odkaz na pověřenou osobu, která má ochranu osobních údajů na starosti, technické informace o zpracování a zabezepečení osobních údajů, a také přehled oblastí správy a zpracování osobních údajů, přesahující rámec tohoto webu.

Osobní údaje získané od Uživatele

Na více místech tohoto webu je standarní formulář, který slouží Uživatelům pro zanechání návrhu, námětu či připomínky. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen dvě: jméno Uživatele a zpráva. Nepovinným údajem je pak e-mailová adresa Uživatele. Součástí tohoto formuláře je odkaz na tuto informační stránku.

Osobní údaje získané automaticky

Tento web automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány dvěmi hlavními metodami: vlastní logy www serveru a Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na tento web přistupováno. Provozovatel používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Údaje pro reklamní systémy

Provozovatel nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES, vás tímto informujeme, že tento web využívá pro svoji činnost tzv. „Cookies“.

Co jsou cookies

Cookies je malý textový soubor, který je při návštěvě webu Provozovatele ukládán na hard disk počítače nebo mobilního zařízení Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i tento web používá cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na tomto webu.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Jaké cookies používáme

Provozovatel na tomto webu používá níže uvedené cookies pro komunikaci s analytickým nástrojem Google Analytics. Bližší informace o způsobu zpracování dat naleznete na stránkách Požadavky zásad pro inzertní funkce Google Analytics a Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů

NázevPopisPlatnost
_ga rozlišení uživatelů 2 roky
_gat omezení četnost požadavků 1 minuta
_gid rozlišení uživatelů 1 den

Informace obsažené v cookies nebo vztahující se ke cookies jsou automaticky anonymizovány, tzn. neumožňují vás identifikovat jako osobu.

Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Webhostingové služby zajišťuje certifikovaný partner.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany soukromí neplatí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti tohoto webu, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k tomuto webu.

Veškerý obsah těchto webových stránek, a to zvláště výukové materiály a učební pomůcky, jsou výsledkem tvůrčí činnosti provozovatele těchto webových stránek (dále jen „autor“), a jako takové požívají ochrany autorského díla, předpokládané zákonem č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Se souhlasem autora je možné pouze osobní užití zde zveřejněných materiálů. Bez předchozího písemného souhlasu autora podléhá přísnému zákazu jakákoliv úprava zde zveřejněných materiálů či jejich šíření a komerční využití.

Informace o autorovi webu

Tento web realizoval a spravuje Bc. Jaromír Chaloupka (www.webdew.cz). V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autora e-mailem na chaloupka@webdew.cz.