Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu

Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžou osoby (dále jen „Uživatelé“), které navštíví tyto internetové stránky (dále jen „web“), poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací v rámci tohoto webu si tuto stránku s názvem „Zásady používání webu a ochrana osobních údajů“ pečlivě prostudujte.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.vesela-chaloupka.cz je Mgr. Tereza Chaloupková, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na internetových stránkách www.vesela-chaloupka.cz, včetně textu, designu stránek, materiálů, fotografií, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytované Uživatelem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Na tomto webu probíhá sběr osobních údajů jak přímo od Uživatele (vyplníte formulář), tak automaticky. Není-li to výslovně uvedeno, tento web nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Níže najdete odkaz na pověřenou osobu, která má ochranu osobních údajů na starosti, technické informace o zpracování a zabezepečení osobních údajů, a také přehled oblastí správy a zpracování osobních údajů, přesahující rámec tohoto webu.

Osobní údaje získané od Uživatele

Na více místech tohoto webu je standarní formulář, který slouží Uživatelům pro zanechání návrhu, námětu či připomínky. Povinné pole pro odeslání formuláře je jen jedno: zpráva. Nepovinnými údaji jsou pak jméno a e-mailová adresa Uživatele. Součástí tohoto formuláře je odkaz na tuto informační stránku.

Osobní údaje získané automaticky

Tento web automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány dvěmi hlavními metodami: vlastní logy www serveru a Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na tento web přistupováno. Provozovatel používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Údaje pro reklamní systémy

Provozovatel nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak se cookies používají?

S pomocí cookies si řada našich stránek pamatuje:

  • vaše zobrazovací preference, například nastavení kontrastu barev nebo velikost písma
  • zda jste souhlasili s využíváním cookies na daných stránkách

Na naše stránky také často zařazujeme videosoubory, o nichž za pomoci cookies sbíráme údaje (odkud jste se na stránku s videozáznamem dostali, která videa jste přehráli atp).

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace, přičemž struktura těchto informací je plně pod naší kontrolou. Tyto cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.

Používáme i další cookies?

Na řadě našich stránek používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Universal Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Webhostingové služby zajišťuje certifikovaný partner.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany soukromí neplatí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti tohoto webu, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k tomuto webu.

Veškerý obsah těchto webových stránek, a to zvláště výukové materiály a učební pomůcky, jsou výsledkem tvůrčí činnosti provozovatele těchto webových stránek (dále jen „autor“), a jako takové požívají ochrany autorského díla, předpokládané zákonem č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Se souhlasem autora je možné pouze osobní užití zde zveřejněných materiálů. Bez předchozího písemného souhlasu autora podléhá přísnému zákazu jakákoliv úprava zde zveřejněných materiálů či jejich šíření a komerční využití.

Informace o autorovi webu

Tento web realizoval a spravuje Bc. Jaromír Chaloupka (www.webdew.cz). V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autora e-mailem na chaloupka@webdew.cz.