Soubor pro 1. třídu PEPOVINY

Článek s mými postřehy o souboru PEPOVINY od PaedDr. Hanky Mühlhauserové

8. 8. 2020

V roce 2016 jsem v době rodičovské dovolené šla poprvé na seminář Hanky Mühlhauserové, kde jsme navázaly kontakt a budoucí spolupráci a jsem moc ráda, že jsem částečně mohla sledovat 4 roky práce na učebnicích pro první třídu do českého jazyka a prvouky tzv. Pepoviny. Soubor je kompletní (navíc nově také s doložkou MŠMT), a tak jsem se rozhodla o něm napsat něco více, jelikož ho mám tento školní rok odučený a ihned zmíním, že se těším i na další roky s Pepou – mám tu výhodu, že prvňáky mám každý rok. Od září už po osmé…a protože jsem „průzkumník“, proučila jsem i jiné učebnice a mám jisté srovnání.

ČTENÍ

 • S PEPOU DO ŠKOLY – Učebnice předčtenářského období, které je z mého pohledu docela zásadní a jistou prevencí školního neúspěchu. Celá řada učitelů ho stále bohužel vynechává…Společně s knížkou se naladíte na žáky a klima, které ve třídě máte.

Tady bych si dovolila poznámku, že jsem s Hankou pracovala na prototypu S Pepou do školy, který byl regulérně vytištěn a ověřován ve školách. Následně došlo k úpravám a vzniklo vydání nové, ještě vyladěnější…

 • ŠKOLÁK PEPA 1 a 2 – Učebnice čtenářského období, u které je jedno, zda čtete A-S metodou, genetickou metodou nebo metody prostě neřešíte a necháte to na dětech samotných.

Už několikrát jsem zvažovala zkusit učit metodou genetickou, nikdy jsem se nesmířila v klasických slabikářích s tím, že děti si mají zafixovat hned 4 tvary písmen. V učebnicích s Pepou se děti nejprve naučí číst velká tiskací a později se přidají naprosto přirozeně tiskací malá. Nějak blíž mi je stále metoda A-S, proto jsem si letos s Pepou vyzkoušela slabikování, ale nejprve s velkými tiskacími a za mě je to doposud nejlepší kombinace. Měla jsem ve třídě žáka, který preferoval hláskování, tak jsem to nijak nepojmenovávala a četl, jak mu to vyhovovalo. V těchto učebnicích jsou vyvozena velká tiskací písmena a jsou k nim nabízena různorodá cvičení a úkoly (u každého písmena jiná - nestreotypní, rozvíjející pokaždé něco jiného) s důrazem na čtení s porozuměním. Paradoxně je ideální pro slabší žáky a zároveň pro pokročilé čtenáře. 

 • PÍSMENKOVÉ PŘÍBĚHY – Pracovní sešit velikosti A4 jako doplněk pro šikovné čtenáře, příběhy a další aktivity k probíraným písmenkám s krásnými přehledy a obrázky – berličkami pro zrakovou oporu.
 • SLOVNÍK S OBRÁZKY – Sešitek A5 se slovy, která jsou psaná velkými tiskacími písmeny a u každého je obrázek daného slova. Unikátní publikace, která nemá obdoby.

PSANÍ

 • ČÁRYMÁRY S PEPOU, na kterém jsem se s Hankou podílela. Je první ucelený grafomotorický výcvik, který respektuje skupiny základních grafomotorických prvků od jednodušších po ty složitější. Grafická vyvození prvků písmen za pomocí obrázků v několika velikostech. Číslice jsou prezentována pomocí obrázků. Cvičení jsou vedena za doprovodu básniček – rytmizace, která ke cvičením přesně sedí.
 • PÍSANKA 1, 2, 3 je unikátní v tom, že celá písanka 1 je výcvikem velkých tiskacích písmen, takže vlastně zbývají dostačující dva díly vázaného písma – je pak čas na další tvůrčí úkoly, přepisy a diktáty…a hlavně žádný stres se 4 díly, jako to u některých nakladatelství je!
 • VIDEA K ČÁRYMÁRY jsou naprosto peckovní soubor, ve kterém moc šikovná holčička dětem ukazuje (zpívá) uvolňovací a grafomotorická cvičení. Děti během školního roku samy od sebe vyžadovaly, abychom holčičku pustili před tím, než začneme psát.
 • TABULKA S PÍSMENY nahrazuje klasickou (vždy vypadávající) skládací abecedu. Slabiky, slova popř. věty se skládají/lepí pomocí suchých zipů na koberečky.

DALŠÍ BONUSOVÉ MATERIÁLY: záložky s přehledem abecedy, maňásek Pepa a batůžky s Pepou

PRVOUKA

PEPOVINY jsou uváděny jako učebnice českého jazyka a literatury, ale také prvoučného učiva Člověk a jeho svět. Takže není třeba do prvouky shánět další učebnice. Já ve své třídě prvouku nevyučuji a kolegyně má učebnice jiné, přesto mě rozhodně tohle neodradí a pokud jsou některé stránky prvoučné hodně, časově nestíhám, nebojím se je vynechat nebo zadat jako dobrovolnou práci.

Moje další myšlenky…

 • Myslím si, že tento soubor je naprosto unikátní v tom, jakou dobu byl vypracováván a zdokonalován. Troufám si tvrdit, že většina „slabikářů“ na trhu byla hotova během pár měsíců bez jakéhokoli ověřování.
 • Líbí se mi, že se Hanka při práci na PEPOVINÁCH setkala s celou řadou odborníků včetně speciálních pedagogů a profesionálů třeba z PPP a konzultovala, diskutovala.
 • Soubor se snaží myslet na děti slabší i ty, které přijdou do školy a čtou.
 • Je nejenom o tom naučit se číst, ale také o získání řady dalších dovedností a schopností.
 • Ke všemu jsou do detailu naplánované vzdělávací cíle i časově – tematické plány pro učitele, kteří raději pracují s oporou.
 • Celý soubor jde v tématech ruku v ruce s ročním obdobím, přírodou, svátky a tím co děti zrovna prožívají a je jim nejbližší. Také se určitě dobře vcítí do prvňáka Pepy a jeho sestry Áji.

 

Závěrem…

Nebojte se vyzkoušet něco nového, vybočte ze zajetých kolejí, věřte si a myslím, že pro Vás i Vaše žáky bude školní rok mnohem zábavnější, veselý a méně stereotypní.

Učebnice můžete zakoupit na ehopu: https://www.hanami.cz/pepoviny/

Úvod

Komentáře

Přidat komentář

Martina V. napsal(a) 1. 3. 2021 16:35

Mám prvňáčka na škole, kde se již několik let vyučuje gen. metoda čtení. Nová paní učitelka absolvovala seminář a od září se děti nově učí s Pepou. Zpočátku jsem byla k učebnici nedůvěřivá, ale při práci se synem si mě autorka získala. Úkoly jsou zajímavé, různě obtížné, nácvik čtení i psaní probíhá pozvolna. Nejvíc se mi líbí provázání češtiny a prvouky, děti s učebnicí prostě "žijí". A máte pravdu, syn zcela nenásilně přešel od tiskacích k psacím písmenům a čte kudy chodí:-) Kobercák využíváme jako podložku pro scrabble nebo pro hada, kde na sebe slova navazují bez mezer (viz slovní fotbal). Výborný doplněk.

Přidat komentář k zápisku blogu

Odesláním formuláře souhlasíte
s Podmínkami ochrany osobních údajů