Děti a problémy v chování – nakladatelství Portál

Etopedie v praxi - recenze publikace Miluše Hutyrové a kol.

24. 10. 2019

V druhém pololetí tohoto roku vyšla v nakladatelství Portál kniha Děti a problémy v chování autorky Miluše Hutyrové a kol. V této knize se autorům povedlo velice efektivně vměstnat na 208 stránek naprosto všechno ze současného výzkumu a pohledu na toto téma.

První část knihy obsahuje čtyři kazuistiky z pohledu sociálního pracovníka, učitele, dětského psychiatra a psychologa. Druhá kapitola vymezuje pojmy, vysvětluje příčiny vzniku poruch chování, jejich klasifikaci, faktory, které je ovlivňují. Třetí část se zaměřuje na aktuální poruchy pozornosti s hyperaktivitou – pojmenovává nejnovější příčiny vzniku hyperaktivity a pozornosti a jejich projevy v jednotlivých vývojových etapách. Závěrečná kapitola nám nabízí pohled na možnou intervenci u dětí s problémovým chováním z pohledu třídního klima, možností kázeňských prostředků až po spolupráci se školním poradenským pracovištěm.

Na konci je zde představeno několik efektivních programů, které jsou vyzkoušené a ověřené v praxi. V knize je velice šikovně zpracováno téma, které by vydalo na tisícistránkové spisy, přesto neopomíjí žádné důležité souvislosti a velmi pěkně vysvětluje, vše potřebné. Člověk tak pronikne do dané problematiky, získá přehled a počet stránek jej neodradí ba právě naopak. Kniha by neměla chybět v žádné pedagogické knihovně a určitě dá mnoho i rodičům, které se s problémy v chování setkávají a řeší je.

Komentáře

Přidat komentář

Přidat komentář k zápisku blogu

Odesláním formuláře souhlasíte
s Podmínkami ochrany osobních údajů