4bambini - Vadí, nevadí a Nešťourej se v nose

24. 6. 2019

V naší třídě (spojený 1. a 2. ročník) jsme měli možnost vyzkoušet dvě nové didaktické hry – Nešťourej se v nose a Vadí, nevadí. Máme zkušenost s původní verzí těchto didaktických her, ale musím říct, že tyto přepracované verze jsou aktuální a ještě propracovanější. Naráží na spoustu problémů generace dnešních dětí a učí je se v těchto pro některé cizích situacích správně reagovat. Situace na kartičkách obsahují řadu průřezových témat – multikulturní, mediální i osobnostní a sociální výchova. Také je fajn, že je zmíněno zapojení dětí s podpůrnými opatřeními v kolektivu. Hru jsme hráli několika způsoby a má ještě celou řadu dalšího využití.

Skupina žáků dostala hrací desku a přečetli si odpovědi, které na kartě mají. Já, jako učitel, jsem jim četla kartičky s otázkami, když si skupinka myslela, že má odpověď na přečtenou otázku zvedla ruku a odpověď přečetla, ještě jsme pak zkontrolovali číslo na otázce a odpovědi.

Některé otázky jsem přečetla a nechala některé odpovědět vlastními slovy, pak až jsme hledali odpověď předtištěnou.

U odpovědi: „Každý je šikovný v něčem jiném.“ Řekl každý žák v kruhu postupně sousedovi po pravé straně v čem si myslí, že je šikovný. Všem pochvaly udělaly radost a věřím, že se takový způsobem utužuje třídní kolektiv.

Další verzí bylo, že děti hledaly v prostoru kartičky s jejich odpověďmi samy. Procvičuje se tak výborně čtení s porozuměním.

Dalším úkolem bylo, že si každý vylosoval otázku a pokusil se sám do sešitu vlastními slovy napsat odpověď. Pak jsme si je přečetli a v případě potřeby diskutovali, vysvětlovali.

Ve hře se opakují jména několika dětí a dá se s těmito postavami dále pracovat, vytvořit třeba takové osobní profily – namalovat je ve výtvarné výchově – okolo nich napsat vyčtené informace z kartiček a dále diskutovat.

Děti práce s těmito hrami opravdu velmi bavila a už se těší na příště. Je důležité o těchto situacích na kartičkách s dětmi mluvit, protože řada dospělých bere automaticky, že děti je znají a vědí, jak se zachovat. Bohužel si myslím, že v dnešní době už to tak zřejmé není a je fajn, že se tyto informace děti zábavnou formou dozví.

Komentáře

Přidat komentář

Jana Hanzalová napsal(a) 26. 10. 2019 05:59

Ano, moc děkuji.

Přidat komentář k zápisku blogu

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů